Ordino
Πιπίνου 92
Αθήνα 104 46

τηλ: +30 210 8223798
email: ordino@ordino.gr

Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα www.ordino.gr ανήκει στην ατομική επιχείρηση δημοσίων σχέσεων του Επαμεινώνδα Χατζηνικολή με τον διακριτικό τίτλο Ordino.

Η χρήση του www.ordino.gr συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας. Το ordino μπορεί οποιαδήποτε χρονική στγμή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ενημερώνοντας το παρόν κείμενο. Η χρήση της σελίδας από τους χρήστες / επισκέπτες σημαίνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων καθώς και των τροποποιήσεών τους.

Για την εγγραφή στο www.ordino.gr θα πρέπει ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών ή να έχει την έγκριση των κηδεμόνων του, και να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο του Θεάτρου του Κινηματογράφου ή της Τηλεόρασης.

Ο εγγεγραμένος χρήστης έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν και δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών. Έχει επίσης την δυνατότητα να διαγραφεί από το ordino. Εάν ο χρήστης ζητήσει τη διαγραφή του μετά από 7 ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής, τα χρήματα που πιθανόν έχει καταβάλει δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, το ordino δικαιούται να διακόψει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτόν. Για την επανενεργοποίηση των παροχών ο χρήστης είναι υποχρωμένος, να καταβάλει εκ νέου το ποσόν που έχει συμφωνηθεί ή να εξοφλήσει την οφειλή που έχει δημιουργηθεί.

Το ordino διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες οποιουδήποτε εγγεγραμένου χρήστη εάν κρίνει, κατά την απόλυτη κρίση του ότι δεν τηρούνται από τον χρήστη στο ακέραιο οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτές. Επίσης μπορεί να τερματίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη εάν διαπιστώσει κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας. Σε αυτήν την περίπτωση τα χρήματα που πιθανόν ο χρήστης έχει καταβάλει δεν επιστρέφονται.

Το ordino διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα ιστοσελίδα, ως προς την δομή ή το γραφικό περιβάλλον και να εμπλουτίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεσμεύεται όμως οτι οι αλλαγές αυτές και οι τροποποιήσεις δεν θα επιφέρουν καμία αλλοίωση ή διαστρέβλωση στα δημοσιευμένα δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα

Το ordino τηρεί τους προβλεπόμενους νόμους που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα όπως προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό (GDPR) δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), καθώς τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την εγγραφή του χρήστη στο ordino.gr μπορεί να ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, τόπος διαμονής, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνα, κ.ά. Σε περίπτωση που το ordino διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης δεν είναι πραγματικά έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει ή να διακόψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Η επεξεργασία των στοιχείων του προσώπου του χρήστη τα οποία ο ίδιος καταχώρησε, δεν συνιστά κατ' ουδένα τρόπο παράνομη επέμβαση στην προσωπικότητά του και στην ιδιωτική σφαίρα του απορρήτου και συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της προσωπικότητας.

Έτσι ο χρήστης συναινεί ως προς το θεμιτό και το νόμιμο του παρεχόμενου έργου, το οποίο άλλωστε εξυπηρετεί το συμφέρον του αφού προωθεί την προβολή του χωρίς βέβαια να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση για περαιτέρω οφέλη μέσω της προβολής του.

Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες επισκέπτονται κάποιες σελίδες του ordino.gr ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.

Το ordino δεν θα δημοσιεύσει, αποκαλύψει στοιχεία χωρίς την έγκριση του χρήστη και δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

Το ordino.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ordino.gr

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του www.ordino.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η επεξεργασία, αναπαραγωγή, και με κάθε τρόπο διάθεση των δεδομένων χωρίς την συναίνεση του ordino και του υποκειμένου που είναι ο φορέας των δεδομένων.

Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου, του www.ordino.gr αποτελείται από δεδομένα των εγγεγραμένων χρηστών, που είναι και αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι τρίτων για τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από φωτογραφίες, video, κείμενα και οποιαδήποτε στοιχεία που καταχωρούν ή δίνουν προς καταχώρηση καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων αυτών.

Ιστοσελίδες τρίτων μερών

Το www.ordino.gr μπορεί να περιέχει "δεσμούς" (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση το ordino δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους, την πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματαή ή την προστασία προσωπικών δεδομένων που οι φορείς αυτοί ακολουθούν.